Welkom op de website van het Huurderssyndicaat         
de Huurdersbond van Limburg
                                                                                      

Wij verdedigen de belangen van alle private en  sociale huurders


We doen dit op verschillende niveaus en ijveren voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.
Voor 1 op de 5 huishoudens is goed wonen onbetaalbaar. Dit is onaanvaardbaar! teken daarom mee de petitie van welzijnszorg

Wij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.

We informeren je rond de rechten en plichten als huurder en helpen bij het oplossen van je huurvragen. (zie individuele leden)
Ook als organisatie of vereniging kan je lid worden en beroep doen op het Huurderssyndicaat. (zie collectieve leden)
In ruil voor een jaarlijks lidgeld kan je een jaar lang beroep doen op onze hulp en kennis. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad.

Indien je nog niet lid bent, zal er steeds worden gevraagd om de eerste keer persoonlijk langs te komen op één van onze zitdagen.
Dit om het opmaken van een dossier mogelijk te maken en het lidmaatschap in orde te brengen. Breng de eerste maal zeker je huurcontract mee ! Dit is echt noodzakelijk om een correct advies te kunnen geven.

Telefonisch advies kan enkel voor leden waarvan reeds een dossier werd opgemaakt.
Als lid kan je je vraag ook steeds rechtstreeks per mail richten aan de adviseur die jouw dossier opvolgt.

Waarvoor kan je nog bij ons terecht                                 

 • Advies over je rechten en plichten als huurder
 • Het nakijken van je huurcontract
 • De registratie van je huurcontract nakijken
 • Bemiddeling en onderhandelen met de verhuurder&
 • De nodige administratie om je rechten als huurder te beschermen en uit te oefenen                 
 • Informatie rond ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
 • Verduidelijking van gerechtelijke procedures
 • Doorverwijzing naar een externe advocaat
 • Nakijken en herberekening van de aangerekende kosten en lasten
 • Indexberekening
 • Nakijken van de huurprijsaanpassing
 • Informatie rond je recht op vermindering van onroerende voorheffing
 • Ondersteuning bij de plaatsbeschrijving
 • Organisatie van acties bij collectieve klachten
 • Algemene huurproblemen aankaarten bij de instanties
 • Bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
 • Vormingen op maat, zowel voor huurders als organisaties
 • de  huurstrip