Elke organisatie, feitelijke vereniging of bedrijf kan zich bij ons aansluiten met een basislidmaatschap of een uitgebreid lidmaatschap.


Om de vaak kwetsbare huurders zo breed mogelijk te bereiken en hen de mogelijkheid op een correcte advisering en belangenbehartiging aan te bieden, werken we samen met diverse organisaties. Als organisatie of vereniging kan u een collectief lidmaatschap aangaan bij het Huurderssyndicaat, waarbij u zich als organisatie lid maakt van onze vzw. Zowel uw medewerkers als uw leden/ cliënten aan wie u een doorverwijskaart geeft kunnen hierdoor een heel jaar door beroep doen op de steun en kennis van het Huurderssyndicaat. Indien gewenst kan het Huurderssyndicaat een vorming komen geven voor uw medewerkers of uw leden. Uiteraard wordt de inhoud van de vorming aangepast aan de doelgroep/ de vraag.

Hoe lid worden

Om lid te worden schrijft u het lidgeld van €50 voor basislidmaatschap of €135 voor uitgebreid lidmaatschap over op het rekeningnummer BE 0900113960 0557, van het Huurderssyndicaat, met vermelding van de naam van uw organisatie. Na ontvangst van de ledenbijdrage is uw organisatie aangesloten en bezorgen wij u de bijhorende doorverwijskaarten. Indien u graag een factuur ontvangt kan u dit aanvragen bij onze administratie.

Basislidmaatschap

voor een bedrag van €50 is uw organisatie een volledig jaar basis- lid. In ruil hiervoor
  • kunnen uw medewerkers rekenen op onbeperkt juridisch huuradvies, telefonisch of per mail.
  • Ontvangt u 5 individuele doorverwijskaarten voor het basislidmaatschap die u ter beschikking kan stellen van uw cliënten/leden, waardoor zij zich gratis als basis lid kunnen aansluiten bij het Huurderssyndicaat. Doorverwijskaarten kunnen achteraf steeds per 5 worden bijgekocht aan een verlaagd tarief.
  • 4 maal per jaar ontvang u het Huurdersblad

Uitgebreid lidmaatschap

voor een bedrag van €135 is uw organisatie een volledig jaar uitgebreid- lid. In ruil hiervoor
  • kunnen uw medewerkers rekenen op onbeperkt juridisch huuradvies, telefonisch of per mail.
  • Ontvangt u 5 individuele doorverwijskaarten voor het uitgebreid lidmaatschap die u ter beschikking kan stellen van uw cliënten/leden, waardoor zij zich gratis als uitgebreid lid kunnen aansluiten bij het Huurderssyndicaat. Doorverwijskaarten kunnen achteraf steeds per 5 worden bijgekocht aan een verlaagd tarief.
  • 4 maal per jaar ontvang u het Huurdersblad

Contacteer ons gerust  voor  meer informatie.