Stel hier uw vraag

Naam, voornaam:

Postcode:

Stad/gemeente:

Tel./Gsm:

E-mail:

Begindatum huurcontract:

Einddatum huurcontract:

Huurcontract geregistreerd?
Ja Nee Weet niet

Uw vraag:Huurderssyndicaat Limburg vzw

A. Rodenbachstraat 29 bus 4 - 3500 Hasselt
Welzijnscampus (ingang A)
t 011-333.576
huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be
rekeningnummer: iban BE09 0011 3960 0557  bic GEBA BEBB

[ klik hier voor onze openingsuren ]

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Stuur uw opmerkingen naar onze Voorzitter, p/a Rodenbachstraat 29 bus 4, 3500 Hasselt.

links

Het Huurderssyndicaat werkt samen met het Vlaams Overleg Bewonersbelangen. Wij maken problemen over wonen bij de overheid bekend en onderhandelen met hen over algemene huurproblemen. Meer info op www.vob-vzw.be.

U kunt kennismaken met de andere huurdersbonden op www.huurdersbond.be.